Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Η ΑΚΤΙΝΑ διαθέτει προϊόντα πολύ υψηλής και σταθερής ποιότητας και δεσμεύεται στη χρήση άριστων Α υλών σε κάθε προϊόν της, διασφαλίζοντας συνεχή και μεθοδικό έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Η παραγωγή των προϊόντων της γίνεται στην Ελλάδα με τα υψηλότερα πρότυπα της διεθνούς βιομηχανίας τροφίμων. Είναι πιστοποιημένη για τη λειτουργία της με ISO 9001 : 2008. Έχει ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με το Πρότυπο Responsible Sourcing. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής είναι πιστοποιημένες με HACCP 22000.